Dự báo thời tiết Hà Tiên - Kiên Giang

Dự báo thời tiết Hà Tiên - Kiên Giang

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết Hà Tiên - Kiên Giang
Thấp/Cao

27°/

27°

Độ ẩm
Độ ẩm

81 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

7.57 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:28

Nhiệt độ Hà Tiên

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Hà Tiên - Kiên Giang
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Hà Tiên - Kiên Giang
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 27°

Thời tiết Hà Tiên theo giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 13/07
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 9.4 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Chủ nhật 14/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 11.13 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 15/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 11.03 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 16/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 9.93 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 17/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 10.29 km/h

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 18/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 9.34 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 19/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.41 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 20/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.36 km/h

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 21/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 10.06 km/h

26° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 22/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 9.34 km/h

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 9.39 km/h

28° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 24/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.74 km/h

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 25/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 10.52 km/h

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 26/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 9.48 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 27/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 9.68 km/h

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tiên trong 12h tới

Lượng mưa Hà Tiên những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tiên những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

210.29

NH3

0.04

NO

0

NO2

0.41

O3

32.19

PM10

0.82

PM2.5

0.76

SO2

0.08

Bình minh

05:50 am

Hoàng hôn

06:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tiên

Thời tiết những nơi khác