Dự báo thời tiết Huyện An Minh - Kiên Giang

Dự báo thời tiết Huyện An Minh - Kiên Giang

35°

mây rải rác

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết Huyện An Minh - Kiên Giang
Thấp/Cao

35°/

35°

Độ ẩm
Độ ẩm

45 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.2 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:13/06:11

Nhiệt độ Huyện An Minh

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện An Minh - Kiên Giang
35° / 37°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện An Minh - Kiên Giang
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 32°

Thời tiết Huyện An Minh theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Minh những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.31 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 6.5 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.46 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 07/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.7 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.5 km/h

25° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.94 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 9.53 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 11/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.41 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.15 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 7.04 km/h

24° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 14/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.49 km/h

25° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.82 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.94 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 17/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.99 km/h

24° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 18/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.81 km/h

25° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Minh trong 12h tới

Lượng mưa Huyện An Minh những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

323.77

NH3

3.36

NO

0.06

NO2

1.03

O3

86.55

PM10

20.97

PM2.5

9.63

SO2

0.88

Bình minh

06:04 am

Hoàng hôn

06:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Minh

Thời tiết những nơi khác