Dự báo thời tiết Quận 2 - Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Quận 2 - Hồ Chí Minh

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Quận 2 - Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

27°/

27°

Độ ẩm
Độ ẩm

89 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

7 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.09 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:56/06:03

Nhiệt độ Quận 2

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Quận 2 - Hồ Chí Minh
37° / 39°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Quận 2 - Hồ Chí Minh
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
27° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 31°

Thời tiết Quận 2 theo giờ

Dự báo thời tiết Quận 2 những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.19 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 23/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.72 km/h

25° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 24/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.12 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 25/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.08 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 26/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.6 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 27/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.07 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 28/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.73 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.64 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 5.67 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.15 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.99 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.43 km/h

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 03/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 6.14 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 04/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.99 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 05/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.49 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 2 trong 12h tới

Lượng mưa Quận 2 những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 2 những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

440.6

NH3

4.31

NO

1.38

NO2

35.3

O3

7.6

PM10

29.81

PM2.5

18.5

SO2

33.85

Bình minh

05:47 am

Hoàng hôn

06:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận 2

Thời tiết những nơi khác