Dự báo thời tiết Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh

28°

mây thưa

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

28°/

28°

Độ ẩm
Độ ẩm

60 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.35 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:06/06:04

Nhiệt độ Huyện Củ Chi

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
33° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
35° / 37°

Thời tiết Huyện Củ Chi theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Củ Chi những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 6.31 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 4 06/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.54 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 07/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.48 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 9.04 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.6 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.09 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.09 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.06 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.65 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.14 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.52 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.27 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 17/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.76 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 18/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.42 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.78 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Củ Chi trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Củ Chi những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Củ Chi những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

794.41

NH3

7.47

NO

5.48

NO2

25.02

O3

18.06

PM10

45.31

PM2.5

29.19

SO2

10.13

Bình minh

05:58 am

Hoàng hôn

06:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Củ Chi

Thời tiết những nơi khác