Dự báo thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

Dự báo thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng

22°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

95 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.86 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:49/06:01

Nhiệt độ Huyện Bạch Long Vĩ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng
22° / 23°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bạch Long Vĩ - Hải Phòng
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
24° / 24°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
22° / 23°

Thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bạch Long Vĩ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 25/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.62 km/h

22° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 9.57 km/h

21° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 13.33 km/h

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
13.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 11.83 km/h

21° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.55 km/h

22° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.08 km/h

22° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.69 km/h

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 01/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 5.03 km/h

24° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 02/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.82 km/h

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.82 km/h

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.45 km/h

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 17.84 km/h

18° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
17.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 13.22 km/h

18° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
13.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.51 km/h

23° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.32 km/h

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Long Vĩ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bạch Long Vĩ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Long Vĩ những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

640.87

NH3

0.37

NO

0.1

NO2

2.53

O3

161.65

PM10

106.91

PM2.5

95.16

SO2

6.08

Bình minh

05:36 am

Hoàng hôn

06:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bạch Long Vĩ

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Bạch Long Vĩ