Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Thấp/Cao

28°/

28°

Độ ẩm
Độ ẩm

82 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.16 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:22

Nhiệt độ Thị xã Kỳ Anh

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
35° / 42°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
29° / 34°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
28° / 32°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
34° / 41°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 19/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.48 km/h

28° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 20/05
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 2.33 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 21/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.71 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 22/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.4 km/h

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 23/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.47 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 24/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.46 km/h

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 25/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.21 km/h

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.06 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 27/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.67 km/h

28° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 28/05
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.48 km/h

28° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 29/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.2 km/h

31° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 30/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5 km/h

31° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/32°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 31/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.27 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 01/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:18/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kỳ Anh trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã Kỳ Anh những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kỳ Anh những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

514.03

NH3

2.38

NO

0

NO2

1.99

O3

13.41

PM10

2.54

PM2.5

2.25

SO2

0.22

Bình minh

05:18 am

Hoàng hôn

06:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kỳ Anh

Thời tiết những nơi khác