Dự báo thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

19°

mây rải rác

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

81 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.05 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:16/05:20

Nhiệt độ Huyện Thạch Hà

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
25° / 25°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
22° / 23°

Thời tiết Huyện Thạch Hà theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Thạch Hà những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 08/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.9 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 09/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.89 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 10/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.82 km/h

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 11/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.68 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.16 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.72 km/h

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.73 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.1 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.16 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1026 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.84 km/h

15° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 20/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.34 km/h

14° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1026 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 21/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.26 km/h

15° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1026 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 22/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 km/h

14° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1024 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Hà trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Thạch Hà những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Hà những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1134.87

NH3

10.51

NO

0

NO2

15.08

O3

27.18

PM10

154.56

PM2.5

140.89

SO2

3.55

Bình minh

06:24 am

Hoàng hôn

05:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Hà

Thời tiết những nơi khác