Dự báo thời tiết Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ

Dự báo thời tiết Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ thời tiết Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ
Thấp/Cao

37°/

37°

Độ ẩm
Độ ẩm

41 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.1 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:15/06:34

Nhiệt độ Xã Tam Hiệp

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ
36° / 42°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Tam Hiệp - Huyện Phúc Thọ
29° / 32°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
27° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
37° / 40°

Thời tiết Xã Tam Hiệp theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Tam Hiệp những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 31/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.9 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 01/06
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.2 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 02/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.64 km/h

29° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 03/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.68 km/h

28° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/41°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 04/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.71 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 05/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 06/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.42 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 07/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.49 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 08/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.14 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 09/06
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 4.85 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 7 10/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 11/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.92 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 12/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.54 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 13/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.52 km/h

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 14/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.6 km/h

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tam Hiệp trong 12h tới

Lượng mưa Xã Tam Hiệp những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tam Hiệp những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

847.82

NH3

7.98

NO

0.49

NO2

13.37

O3

346.18

PM10

153.24

PM2.5

143.27

SO2

31.95

Bình minh

05:15 am

Hoàng hôn

06:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tam Hiệp

Thời tiết những nơi khác