Dự báo thời tiết Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm

Dự báo thời tiết Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm

21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ thời tiết Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

68 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.06 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:20/05:15

Nhiệt độ Phường Liên Mạc

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm
21° / 21°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm
21° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
21° / 21°

Thời tiết Phường Liên Mạc theo giờ

Dự báo thời tiết Phường Liên Mạc những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.12 km/h

20° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.54 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.99 km/h

19° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.36 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.41 km/h

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.21 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.77 km/h

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 5.37 km/h

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.71 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.9 km/h

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.88 km/h

18° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.99 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.94 km/h

12° / 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1025 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.78 km/h

11° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

11°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1030 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 20/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.41 km/h

12° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1028 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Liên Mạc trong 12h tới

Lượng mưa Phường Liên Mạc những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Liên Mạc những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1321.79

NH3

17.73

NO

1.55

NO2

33.59

O3

2.91

PM10

95.35

PM2.5

69.26

SO2

12.4

Bình minh

06:29 am

Hoàng hôn

05:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phường Liên Mạc

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết phường Liên Mạc - Hà Nội ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Dự báo thời tiết phường Liên Mạc
Dự báo thời tiết phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Ngày Mai 18/10

24-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.

Hướng gió: 24°BĐB

Tốc độ gió: 19km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Hướng gió: 353°B

Tốc độ gió: 11km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Chủ Nhật 19/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Hướng gió: 23°BĐB

Tốc độ gió: 19km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Hướng gió: 352°B

Tốc độ gió: 11km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Hai 20/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Hướng gió: 8°B

Tốc độ gió: 23km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.

Hướng gió: 349°B

Tốc độ gió: 17km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Ba 21/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.

Hướng gió: 5°B

Tốc độ gió: 26km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.

Hướng gió: 347°BTB

Tốc độ gió: 22km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Tư 22/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.

Hướng gió: B

Tốc độ gió: 28km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 25 mm.

Hướng gió: 347°BTB

Tốc độ gió: 23km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Năm 23/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 25 mm.

Hướng gió: 7°B

Tốc độ gió: 26km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.

Hướng gió: 350°B

Tốc độ gió: 21km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Sáu 24/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.

Hướng gió: 358°B

Tốc độ gió: 23km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 345°BTB

Tốc độ gió: 17km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Bảy 25/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 8°B

Tốc độ gió: 26km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 348°BTB

Tốc độ gió: 20km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Chủ Nhật 26/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 4°B

Tốc độ gió: 28km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 356°B

Tốc độ gió: 22km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Hai 27/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 7°B

Tốc độ gió: 28km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 358°B

Tốc độ gió: 22km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Ba 28/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc độ gió: 28km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: B

Tốc độ gió: 23km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Tư 29/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 10°B

Tốc độ gió: 27km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 1°B

Tốc độ gió: 22km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Năm 30/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 10°B

Tốc độ gió: 24km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 355°B

Tốc độ gió: 19km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Sáu 31/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc độ gió: 24km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 350°B

Tốc độ gió: 18km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp