Dự báo thời tiết Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm

Dự báo thời tiết Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm
Độ ẩm

84 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.6 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

Nhiệt độ Phường Liên Mạc

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm
30° / 37°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm
28° / 32°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 37°

Thời tiết Phường Liên Mạc theo giờ

Dự báo thời tiết Phường Liên Mạc những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 19/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.98 km/h

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 20/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.69 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 21/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.46 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 22/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.1 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.27 km/h

28° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 24/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.35 km/h

28° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

993 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 25/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.57 km/h

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

994 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 26/07
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 5.48 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

994 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 7 27/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.92 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:28/06:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 28/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.08 km/h

28° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 29/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.6 km/h

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 30/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 km/h

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:29/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 31/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.8 km/h

28° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

994 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 01/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 km/h

30° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

993 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 02/08
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.73 km/h

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

993 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Liên Mạc trong 12h tới

Lượng mưa Phường Liên Mạc những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Liên Mạc những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

1068.12

NH3

7.54

NO

23.47

NO2

31.53

O3

0.34

PM10

53.48

PM2.5

42.51

SO2

24.8

Bình minh

05:31 am

Hoàng hôn

06:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phường Liên Mạc

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết phường Liên Mạc - Hà Nội ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Dự báo thời tiết phường Liên Mạc
Dự báo thời tiết phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Ngày Mai 18/10

24-30°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 30°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.

Hướng gió: 24°BĐB

Tốc độ gió: 19km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Hướng gió: 353°B

Tốc độ gió: 11km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Chủ Nhật 19/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Hướng gió: 23°BĐB

Tốc độ gió: 19km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Hướng gió: 352°B

Tốc độ gió: 11km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Hai 20/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Hướng gió: 8°B

Tốc độ gió: 23km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.

Hướng gió: 349°B

Tốc độ gió: 17km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Ba 21/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.

Hướng gió: 5°B

Tốc độ gió: 26km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.

Hướng gió: 347°BTB

Tốc độ gió: 22km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Tư 22/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.

Hướng gió: B

Tốc độ gió: 28km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 25 mm.

Hướng gió: 347°BTB

Tốc độ gió: 23km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Năm 23/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Lượng mưa khoảng 25 mm.

Hướng gió: 7°B

Tốc độ gió: 26km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.

Hướng gió: 350°B

Tốc độ gió: 21km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Sáu 24/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.

Hướng gió: 358°B

Tốc độ gió: 23km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 345°BTB

Tốc độ gió: 17km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Bảy 25/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 8°B

Tốc độ gió: 26km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 24°C. Gió BTB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 348°BTB

Tốc độ gió: 20km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Chủ Nhật 26/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 4°B

Tốc độ gió: 28km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 356°B

Tốc độ gió: 22km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Hai 27/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 7°B

Tốc độ gió: 28km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 358°B

Tốc độ gió: 22km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Ba 28/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc độ gió: 28km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: B

Tốc độ gió: 23km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Tư 29/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 10°B

Tốc độ gió: 27km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 1°B

Tốc độ gió: 22km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Năm 30/10

24-28°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 28°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 10°B

Tốc độ gió: 24km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 355°B

Tốc độ gió: 19km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp


Thứ Sáu 31/10

24-29°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 29°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc độ gió: 24km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió B ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.

Hướng gió: 350°B

Tốc độ gió: 18km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp