Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang
Thấp/Cao

28°/

28°

Độ ẩm
Độ ẩm

39 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.22 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:20/06:06

Nhiệt độ Huyện Hoàng Su Phì

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang
29° / 28°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang
19° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
12° / 12°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
22° / 22°

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Su Phì những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.31 km/h

12° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.41 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.09 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 km/h

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 08/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

14° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.33 km/h

14° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.39 km/h

13° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.08 km/h

14° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.51 km/h

15° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.93 km/h

15° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 14/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.02 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 km/h

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Su Phì trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Su Phì những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Su Phì những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

607.49

NH3

3.55

NO

0.07

NO2

0.53

O3

97.28

PM10

74.83

PM2.5

70.18

SO2

1.94

Bình minh

06:06 am

Hoàng hôn

06:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Su Phì

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn