Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

34 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.83 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:59/06:10

Nhiệt độ Huyện Đồng Văn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Đồng Văn - Hà Giang
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Đồng Văn - Hà Giang
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
17° / 16°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
24° / 24°

Thời tiết Huyện Đồng Văn theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.46 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 25/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.03 km/h

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 26/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.88 km/h

14° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.6 km/h

13° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 km/h

12° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 km/h

12° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.57 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.62 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.2 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.09 km/h

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.28 km/h

12° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.24 km/h

10° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.14 km/h

14° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 km/h

15° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.41 km/h

15° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

540.73

NH3

5.19

NO

0.18

NO2

1.76

O3

104.43

PM10

33.32

PM2.5

31.9

SO2

0.98

Bình minh

05:45 am

Hoàng hôn

06:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn