Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang

11°

mây thưa

Cảm giác như 10°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang
Thấp/Cao

11°/

11°

Độ ẩm
Độ ẩm

83 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.14 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:27/05:13

Nhiệt độ Huyện Đồng Văn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Đồng Văn - Hà Giang
16° / 16°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Đồng Văn - Hà Giang
11° / 10°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
/
Tối
Nhiệt độ buổi tối
13° / 13°

Thời tiết Huyện Đồng Văn theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 07/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.55 km/h

/ 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.46 km/h

/ 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.88 km/h

11° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 km/h

14° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.82 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

17° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

16° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.1 km/h

15° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.32 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 km/h

14° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.28 km/h

/ 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

8°/5°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/6°

Áp suất không khí
Áp suất

1024 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.96 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

6°/6°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

4°/7°

Áp suất không khí
Áp suất

1025 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.91 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

6°/7°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

5°/7°

Áp suất không khí
Áp suất

1023 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 20/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.57 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

5°/4°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

5°/9°

Áp suất không khí
Áp suất

1030 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 21/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.58 km/h

/ 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

10°/6°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

3°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1027 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

607.49

NH3

1.82

NO

0

NO2

10.45

O3

33.26

PM10

58.88

PM2.5

52.82

SO2

2.3

Bình minh

06:35 am

Hoàng hôn

05:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn