Dự báo thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

75 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.66 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:01/06:08

Nhiệt độ Huyện Tân Hồng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
36° / 37°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp
28° / 30°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
37° / 37°

Thời tiết Huyện Tân Hồng theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Tân Hồng những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.71 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 23/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.27 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 24/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 6.24 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.17 km/h

26° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.8 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.28 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.22 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.28 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.59 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.02 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.91 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.53 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.69 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.51 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.47 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hồng trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Tân Hồng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hồng những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

460.63

NH3

4.62

NO

0

NO2

10.28

O3

24.32

PM10

20.02

PM2.5

14.06

SO2

3.99

Bình minh

05:52 am

Hoàng hôn

06:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Hồng

Thời tiết những nơi khác