Dự báo thời tiết Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

Dự báo thời tiết Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai
Thấp/Cao

35°/

35°

Độ ẩm
Độ ẩm

38 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.92 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:52/06:01

Nhiệt độ Huyện Xuân Lộc

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai
35° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 22°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
33° / 34°

Thời tiết Huyện Xuân Lộc theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Xuân Lộc những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.92 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 25/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 6.08 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 6.17 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.76 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 28/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.05 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 29/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.05 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 30/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.14 km/h

23° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 31/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 6.01 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 01/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.37 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 02/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.52 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.77 km/h

23° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.35 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 05/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 7.46 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 06/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.29 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 07/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 6.74 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Lộc trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Xuân Lộc những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Lộc những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

303.75

NH3

2.38

NO

0.02

NO2

2.14

O3

54.36

PM10

13.12

PM2.5

10.66

SO2

1.03

Bình minh

05:43 am

Hoàng hôn

06:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuân Lộc

Thời tiết những nơi khác