Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông

Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

94 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.73 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:57/05:24

Nhiệt độ Huyện Tuy Đức

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Tuy Đức - Đắk Nông
28° / 28°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Tuy Đức - Đắk Nông
20° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
21° / 22°

Thời tiết Huyện Tuy Đức theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.34 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.48 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.43 km/h

17° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.74 km/h

18° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.99 km/h

18° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.09 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.71 km/h

18° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.8 km/h

18° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.31 km/h

18° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.01 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.62 km/h

18° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 17/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.63 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.9 km/h

16° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.42 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:29

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 20/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.54 km/h

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:29

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Tuy Đức những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

303.75

NH3

0.36

NO

0

NO2

2.36

O3

51.5

PM10

5.76

PM2.5

5.21

SO2

0.67

Bình minh

06:05 am

Hoàng hôn

05:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Đức

Thời tiết những nơi khác