Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông

Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông

18°

mây cụm

Cảm giác như 18°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông
Thấp/Cao

18°/

18°

Độ ẩm
Độ ẩm

96 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.32 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:53/06:00

Nhiệt độ Huyện Tuy Đức

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Tuy Đức - Đắk Nông
34° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Tuy Đức - Đắk Nông
22° / 22°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 28°

Thời tiết Huyện Tuy Đức theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.99 km/h

18° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 23/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.01 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 24/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.25 km/h

18° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 25/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.75 km/h

18° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.82 km/h

18° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.94 km/h

18° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 28/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.66 km/h

18° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 29/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.78 km/h

17° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.68 km/h

18° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.56 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.8 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.03 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 04/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.08 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.93 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Tuy Đức những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

226.97

NH3

0.11

NO

0

NO2

1.1

O3

14.13

PM10

9.93

PM2.5

7.69

SO2

0.2

Bình minh

05:43 am

Hoàng hôn

06:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Đức

Thời tiết những nơi khác