Dự báo thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông

Dự báo thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Krông Nô - Đắk Nông
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

93 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.37 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:49/05:59

Nhiệt độ Huyện Krông Nô

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Krông Nô - Đắk Nông
35° / 36°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Krông Nô - Đắk Nông
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
23° / 24°

Thời tiết Huyện Krông Nô theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Krông Nô những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 26/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.25 km/h

19° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.35 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 29/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.07 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 30/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.59 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 31/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.73 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.81 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.71 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.49 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 07/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.36 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 08/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.08 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 09/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.17 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Nô trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Krông Nô những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Nô những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

340.46

NH3

1.81

NO

0

NO2

5.4

O3

9.39

PM10

10.74

PM2.5

8.61

SO2

1.03

Bình minh

05:39 am

Hoàng hôn

06:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Nô

Thời tiết những nơi khác