Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông

33°

mây cụm

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Thấp/Cao

33°/

33°

Độ ẩm
Độ ẩm

32 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.2 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:51/06:00

Nhiệt độ Huyện Đắk Song

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Đắk Song - Đắk Nông
34° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Đắk Song - Đắk Nông
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 30°

Thời tiết Huyện Đắk Song theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.36 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 25/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.51 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.85 km/h

18° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.04 km/h

18° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.06 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 km/h

17° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.2 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 31/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.7 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.27 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.66 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 03/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.35 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.13 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.04 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 06/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.92 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Đắk Song những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

310.42

NH3

0.93

NO

0.06

NO2

1.65

O3

62.23

PM10

10.11

PM2.5

8.61

SO2

0.83

Bình minh

05:41 am

Hoàng hôn

06:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Song

Thời tiết những nơi khác