Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông

Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

84 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.34 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:46/05:59

Nhiệt độ Huyện Cư Jút

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Cư Jút - Đắk Nông
36° / 36°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Cư Jút - Đắk Nông
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 22°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
33° / 33°

Thời tiết Huyện Cư Jút theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.62 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.26 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.66 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.69 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.41 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.39 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 07/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.61 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.22 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 09/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.75 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 10/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.47 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 11/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.78 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 12/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.99 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.87 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Cư Jút những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

257.02

NH3

0.77

NO

0

NO2

2.79

O3

18.6

PM10

11.29

PM2.5

7.35

SO2

1.21

Bình minh

05:37 am

Hoàng hôn

06:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Jút

Thời tiết những nơi khác