Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng

Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm
Độ ẩm

79 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.12 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:01/17:57

Nhiệt độ Huyện Hoàng Sa

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
31° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
31° / 38°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
31° / 38°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 37°

Thời tiết Huyện Hoàng Sa theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 20/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.7 km/h

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:01/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 21/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.28 km/h

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:01/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 22/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.69 km/h

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:01/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 23/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.66 km/h

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:01/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 24/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.9 km/h

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:01/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 25/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.15 km/h

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.74 km/h

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 27/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.9 km/h

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 28/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 10.5 km/h

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 10.55 km/h

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 12.05 km/h

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 9.62 km/h

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 10.32 km/h

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 10.55 km/h

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 11.23 km/h

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:00/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Sa những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

333.79

NH3

0.02

NO

0

NO2

0.35

O3

42.92

PM10

6.99

PM2.5

2.59

SO2

0.14

Bình minh

05:00 am

Hoàng hôn

06:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Sa

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Hoàng Sa