Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng

Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

76 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

7.34 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:49/05:00

Nhiệt độ Huyện Hoàng Sa

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
27° / 27°

Thời tiết Huyện Hoàng Sa theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 08/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.73 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.65 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.57 km/h

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.31 km/h

27° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.46 km/h

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.7 km/h

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.33 km/h

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 15/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.81 km/h

27° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 16/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.58 km/h

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 17.03 km/h

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
17.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 16.86 km/h

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
16.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 14.3 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
14.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 20/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 15.88 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
15.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 21/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 14.84 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
14.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 22/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 12.77 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Sa những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

410.56

NH3

0

NO

0

NO2

0.78

O3

79.39

PM10

47.78

PM2.5

27.32

SO2

1.46

Bình minh

05:57 am

Hoàng hôn

05:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Sa

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Hoàng Sa