Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
Thấp/Cao

18°/

18°

Độ ẩm
Độ ẩm

83 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.96 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:19/05:08

Nhiệt độ Huyện Hạ Lang

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
18° / 17°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
18° / 18°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
15° / 15°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
19° / 19°

Thời tiết Huyện Hạ Lang theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.02 km/h

15° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/05:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4 km/h

15° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1022 hPa

Tốc độ gió
Gió
4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/05:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.23 km/h

15° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/05:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 08/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.02 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.28 km/h

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.83 km/h

20° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/05:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.32 km/h

20° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:09

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.48 km/h

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 km/h

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.75 km/h

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.4 km/h

10° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/10°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.86 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

9°/6°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/8°

Áp suất không khí
Áp suất

1026 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.86 km/h

/

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

7°/6°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

6°/9°

Áp suất không khí
Áp suất

1030 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.78 km/h

/ 10°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

7°/8°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

6°/10°

Áp suất không khí
Áp suất

1035 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Hạ Lang những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

427.25

NH3

0

NO

0

NO2

5.83

O3

41.49

PM10

57.33

PM2.5

53.41

SO2

2.71

Bình minh

06:28 am

Hoàng hôn

05:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Lang

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn