Dự báo thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau

Dự báo thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau

36°

mây cụm

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau
Thấp/Cao

36°/

36°

Độ ẩm
Độ ẩm

38 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.17 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:12/06:11

Nhiệt độ Huyện U Minh

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện U Minh - Cà Mau
36° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện U Minh - Cà Mau
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 32°

Thời tiết Huyện U Minh theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện U Minh những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.43 km/h

25° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 5.62 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.67 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 07/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.65 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.58 km/h

24° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.72 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 8.56 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 11/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.29 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.37 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.43 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 14/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.54 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 15/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.12 km/h

24° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 16/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.84 km/h

24° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 17/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.66 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 18/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.04 km/h

24° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh trong 12h tới

Lượng mưa Huyện U Minh những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

300.41

NH3

2.47

NO

0.02

NO2

1.52

O3

82.25

PM10

20.78

PM2.5

8.5

SO2

0.78

Bình minh

06:04 am

Hoàng hôn

06:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh

Thời tiết những nơi khác