Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm
Độ ẩm

67 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

9.31 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:59/05:38

Nhiệt độ Huyện Ngọc Hiển

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
30° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
27° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 32°

Thời tiết Huyện Ngọc Hiển theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 01/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 9.61 km/h

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 02/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 9.47 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 03/12
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 9.85 km/h

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 2 04/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 8 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 05/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.14 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 06/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.62 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 07/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.68 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 08/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.78 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.27 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:41

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.3 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:41

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.72 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:41

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.93 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:42

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.18 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:42

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.19 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:43

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.02 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/05:43

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hiển trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Hiển những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hiển những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

270.37

NH3

0.61

NO

0.07

NO2

2.49

O3

55.79

PM10

5.3

PM2.5

4.81

SO2

0.45

Bình minh

06:06 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hiển

Thời tiết những nơi khác