Dự báo thời tiết Huyện Phú Quí - Bình Thuận

Dự báo thời tiết Huyện Phú Quí - Bình Thuận

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Phú Quí - Bình Thuận
Thấp/Cao

27°/

27°

Độ ẩm
Độ ẩm

86 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

11.77 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:49/05:21

Nhiệt độ Huyện Phú Quí

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Phú Quí - Bình Thuận
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Phú Quí - Bình Thuận
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
27° / 27°

Thời tiết Huyện Phú Quí theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Phú Quí những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 06/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 12.32 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 12.84 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 11.74 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 10.68 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 9.56 km/h

26° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 11.04 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 11.27 km/h

26° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 14/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 10.98 km/h

26° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 15/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 9.15 km/h

26° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 16/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 12.02 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
12.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 17/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 15.57 km/h

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
15.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 14.31 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
14.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 15 km/h

25° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 20/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 13.98 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
13.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Quí trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Phú Quí những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Quí những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

243.66

NH3

0

NO

0

NO2

0.28

O3

71.53

PM10

17.45

PM2.5

8.36

SO2

0.29

Bình minh

05:56 am

Hoàng hôn

05:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Quí

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Phú Quí