Dự báo thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận

Dự báo thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận
Thấp/Cao

27°/

27°

Độ ẩm
Độ ẩm

76 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.69 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:01/05:59

Nhiệt độ Thị xã La Gi

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã La Gi - Bình Thuận
31° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã La Gi - Bình Thuận
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 27°

Thời tiết Thị xã La Gi theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã La Gi những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.63 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 5.11 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.96 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 9.85 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 10.95 km/h

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 10/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 11.03 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 9.86 km/h

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 12/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 9.54 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 13/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.88 km/h

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 14/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 8.34 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 15/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.28 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 16/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.95 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 17/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.96 km/h

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 18/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.37 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 19/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.5 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã La Gi trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã La Gi những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã La Gi những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

343.8

NH3

3.14

NO

0.04

NO2

2.83

O3

39.34

PM10

12.32

PM2.5

8.08

SO2

0.58

Bình minh

05:53 am

Hoàng hôn

05:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã La Gi

Thời tiết những nơi khác