Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

23°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Thấp/Cao

23°/

23°

Độ ẩm
Độ ẩm

94 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.68 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:51/05:59

Nhiệt độ Huyện Hàm Thuận Nam

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
32° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
23° / 23°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 31°

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.09 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 23/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.26 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 24/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.33 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 25/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.87 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 26/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.73 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 27/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 5.48 km/h

24° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 28/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.12 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 29/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.62 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 30/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 7.45 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 31/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.75 km/h

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.05 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.76 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 03/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.88 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 04/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.96 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 05/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.32 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Nam trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Nam những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

208.62

NH3

0.34

NO

0

NO2

1.3

O3

22.71

PM10

7.47

PM2.5

5.3

SO2

0.25

Bình minh

05:42 am

Hoàng hôn

05:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Nam

Thời tiết những nơi khác