Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước

Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

95 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

8.259 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.48 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:50/06:03

Nhiệt độ Huyện Bù Đốp

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bù Đốp - Bình Phước
36° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bù Đốp - Bình Phước
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
33° / 35°

Thời tiết Huyện Bù Đốp theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.13 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 31/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.5 km/h

23° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 01/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.02 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 km/h

24° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.05 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 km/h

23° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.54 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.39 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.47 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 09/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.52 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 10/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.56 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 11/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.46 km/h

24° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 12/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 13/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 3.05 km/h

23° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bù Đốp những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

547.41

NH3

0.48

NO

0

NO2

2.72

O3

31.83

PM10

36.53

PM2.5

34.1

SO2

2.27

Bình minh

05:41 am

Hoàng hôn

06:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đốp

Thời tiết những nơi khác