Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước

Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước

23°

mây thưa

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước
Thấp/Cao

23°/

23°

Độ ẩm
Độ ẩm

73 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.23 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:51/06:01

Nhiệt độ Huyện Bù Đăng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bù Đăng - Bình Phước
36° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bù Đăng - Bình Phước
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
33° / 32°

Thời tiết Huyện Bù Đăng theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 26/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.51 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 27/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.25 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.6 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.88 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.99 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 3.49 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.89 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.26 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.06 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đăng trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bù Đăng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đăng những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

267.03

NH3

2.79

NO

0

NO2

2.06

O3

45.78

PM10

13.35

PM2.5

10.14

SO2

1.09

Bình minh

05:42 am

Hoàng hôn

06:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đăng

Thời tiết những nơi khác