Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước

Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước

36°

mây cụm

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước
Thấp/Cao

36°/

36°

Độ ẩm
Độ ẩm

35 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.46 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:07/06:03

Nhiệt độ Thị xã Bình Long

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã Bình Long - Bình Phước
36° / 37°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã Bình Long - Bình Phước
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
24° / 24°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
36° / 35°

Thời tiết Thị xã Bình Long theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.4 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 05/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.77 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 06/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.6 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.85 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.54 km/h

25° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.88 km/h

25° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.2 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.42 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.07 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.16 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 14/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.33 km/h

24° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

41°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.02 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.66 km/h

25° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

41°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.47 km/h

25° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

41°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.61 km/h

26° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Long trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã Bình Long những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bình Long những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

377.18

NH3

1.66

NO

0.05

NO2

0.98

O3

92.98

PM10

26.7

PM2.5

16.08

SO2

2.47

Bình minh

05:58 am

Hoàng hôn

06:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bình Long

Thời tiết những nơi khác