Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum

Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
Thấp/Cao

24°/

24°

Độ ẩm
Độ ẩm

80 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.11 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:01/05:21

Nhiệt độ Huyện Ia H' Drai

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
34° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
24° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 30°

Thời tiết Huyện Ia H' Drai theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 06/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.12 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.98 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.88 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.27 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.03 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.19 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 12/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.67 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 13/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.97 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 14/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.65 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 15/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.05 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 16/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 0.93 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 17/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.26 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.61 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.01 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 20/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.65 km/h

15° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ia H' Drai những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

290.39

NH3

0.58

NO

0

NO2

2.74

O3

41.84

PM10

6.14

PM2.5

5.03

SO2

0.59

Bình minh

06:09 am

Hoàng hôn

05:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Ia H' Drai