Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum

Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
Thấp/Cao

25°/

25°

Độ ẩm
Độ ẩm

64 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.07 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:53/06:01

Nhiệt độ Huyện Ia H' Drai

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
34° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ia H' Drai - Kon Tum
28° / 28°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
24° / 24°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
38° / 37°

Thời tiết Huyện Ia H' Drai theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ia H' Drai những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.96 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 23/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.06 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 24/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.89 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 25/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.29 km/h

25° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.01 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.6 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.72 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.78 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.89 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.87 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.63 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.06 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 04/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.42 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.48 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ia H' Drai những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

380.52

NH3

1.12

NO

0

NO2

2.06

O3

15.91

PM10

39.25

PM2.5

35.92

SO2

0.4

Bình minh

05:42 am

Hoàng hôn

06:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia H' Drai

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Ia H' Drai