Dự báo thời tiết Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk

19°

mây cụm

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

93 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.31 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:58

Nhiệt độ Huyện Ea H'leo

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk
32° / 32°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk
21° / 22°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 30°

Thời tiết Huyện Ea H'leo theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ea H'leo những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.3 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.48 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.98 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.57 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.22 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.03 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.99 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 09/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.73 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 10/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.23 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 11/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.99 km/h

18° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 12/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.13 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 13/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.16 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea H'leo trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ea H'leo những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea H'leo những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

230.31

NH3

0.56

NO

0

NO2

1.17

O3

24.32

PM10

11.08

PM2.5

6.86

SO2

0.16

Bình minh

05:35 am

Hoàng hôn

05:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea H'leo

Thời tiết những nơi khác