Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

89 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.88 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:57/05:21

Nhiệt độ Huyện Cư M'gar

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
29° / 30°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
25° / 25°

Thời tiết Huyện Cư M'gar theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 08/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.53 km/h

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.22 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.72 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 11/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.38 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 12/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.16 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.42 km/h

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 14/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.5 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 15/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.04 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 16/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.11 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 17/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.7 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.52 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.48 km/h

19° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 20/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.97 km/h

17° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 21/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.38 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 22/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.14 km/h

17° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư M'gar trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Cư M'gar những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư M'gar những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

343.8

NH3

0.22

NO

0

NO2

1.1

O3

60.8

PM10

4.63

PM2.5

3.59

SO2

0.17

Bình minh

06:05 am

Hoàng hôn

05:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư M'gar

Thời tiết những nơi khác