Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
Thấp/Cao

23°/

23°

Độ ẩm
Độ ẩm

76 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.12 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:58

Nhiệt độ Huyện Cư M'gar

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
32° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 22°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 30°

Thời tiết Huyện Cư M'gar theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.93 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 31/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.08 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.51 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.71 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.02 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.46 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.74 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 07/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.45 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 08/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.46 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 09/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.53 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 10/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.88 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 11/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.84 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 12/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.71 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 13/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư M'gar trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Cư M'gar những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư M'gar những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

213.62

NH3

0.39

NO

0

NO2

1.06

O3

20.74

PM10

7.87

PM2.5

5.28

SO2

0.17

Bình minh

05:36 am

Hoàng hôn

05:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư M'gar

Thời tiết những nơi khác