32°

Quảng Nam

Cảm giác như 35°

mây cụm

mây cụm
Chủ nhật 43% mây đen u ám mây đen u ám
23° 36°
Thứ 2 42% mây cụm mây cụm
23° 36°
Thứ 3 45% bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22° 35°
Thứ 4 50% mưa vừa mưa vừa
24° 35°
Thứ 5 48% mưa vừa mưa vừa
24° 34°
Thứ 6 48% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 34°
Thứ 7 48% mưa vừa mưa vừa
24° 36°