35°

Quảng Nam

Cảm giác như 39°

mưa vừa

mưa vừa
Thứ 7 51% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 33°
Chủ nhật 84% mưa vừa mưa vừa
25° 26°
Thứ 2 89% mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng
24° 28°
Thứ 3 95% mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng
24° 25°
Thứ 4 79% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 30°
Thứ 5 62% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 32°
Thứ 6 66% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 31°