34°

Nha Trang

Cảm giác như 41°

mưa nhẹ

mưa nhẹ
Thứ 6 60% mưa vừa mưa vừa
25° 33°
Thứ 7 61% mưa vừa mưa vừa
25° 32°
Chủ nhật 59% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 33°
Thứ 2 54% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 34°
Thứ 3 53% mưa nhẹ mưa nhẹ
26° 35°