33°

Nha Trang

Cảm giác như 38°

mưa vừa

mưa vừa
Chủ nhật 56% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 33°
Thứ 2 60% mưa vừa mưa vừa
24° 32°
Thứ 3 60% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 32°
Thứ 4 59% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 32°
Thứ 5 59% mưa vừa mưa vừa
24° 32°