32°

Hồ Chí Minh

Cảm giác như 38°

mưa vừa

mưa vừa
Thứ 6 48% mưa vừa mưa vừa
27° 36°
Thứ 7 44% mưa vừa mưa vừa
28° 37°
Chủ nhật 50% mưa nhẹ mưa nhẹ
28° 36°
Thứ 2 47% mây đen u ám mây đen u ám
28° 36°
Thứ 3 51% mưa nhẹ mưa nhẹ
29° 35°