30°

Hồ Chí Minh

Cảm giác như 36°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng
Thứ 5 87% mưa vừa mưa vừa
23° 27°
Thứ 6 72% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 31°
Thứ 7 67% mưa vừa mưa vừa
24° 31°
Chủ nhật 70% mưa vừa mưa vừa
24° 30°
Thứ 2 73% mưa vừa mưa vừa
25° 30°