33°

Hồ Chí Minh

Cảm giác như 36°

mây đen u ám

mây đen u ám
Chủ nhật 44% mây đen u ám mây đen u ám
25° 35°
Thứ 2 40% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 37°
Thứ 3 50% mưa nhẹ mưa nhẹ
26° 34°