33°

Hồ Chí Minh

Cảm giác như 40°

mưa vừa

mưa vừa
Thứ 6 49% mưa vừa mưa vừa
27° 36°
Thứ 7 44% mưa vừa mưa vừa
28° 37°
Chủ nhật 50% mưa nhẹ mưa nhẹ
28° 36°