32°

Hồ Chí Minh

Cảm giác như 37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ
Thứ 7 55% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 33°
Chủ nhật 71% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 32°
Thứ 2 60% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 33°