32°

Hà Nội

Cảm giác như 39°

mưa vừa

mưa vừa
Chủ nhật 56% mưa vừa mưa vừa
26° 34°
Thứ 2 56% mưa nhẹ mưa nhẹ
27° 35°
Thứ 3 53% mưa nhẹ mưa nhẹ
27° 36°
Thứ 4 49% mưa nhẹ mưa nhẹ
28° 36°
Thứ 5 59% mưa vừa mưa vừa
26° 34°
Thứ 6 53% mưa nhẹ mưa nhẹ
26° 36°
Thứ 7 54% mưa nhẹ mưa nhẹ
28° 36°