31°

Hà Nội

Cảm giác như 37°

mưa vừa

mưa vừa
Chủ nhật 61% mây thưa mây thưa
25° 33°
Thứ 2 62% mây rải rác mây rải rác
24° 32°
Thứ 3 66% mây rải rác mây rải rác
24° 33°
Thứ 4 66% mây rải rác mây rải rác
25° 33°
Thứ 5 63% mây thưa mây thưa
25° 33°