32°

Hà Nội

Cảm giác như 39°

mưa nhẹ

mưa nhẹ
Thứ 6 54% mây rải rác mây rải rác
25° 34°
Thứ 7 61% mưa nhẹ mưa nhẹ
26° 33°
Chủ nhật 74% mưa vừa mưa vừa
26° 33°
Thứ 2 90% mưa nhẹ mưa nhẹ
27° 33°
Thứ 3 69% mưa vừa mưa vừa
26° 34°