25°

Hà Nội

Cảm giác như 26°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng
Thứ 5 94% mưa vừa mưa vừa
24° 27°
Thứ 6 66% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 32°
Thứ 7 69% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 32°