31°

Hà Nội

Cảm giác như 38°

mưa nhẹ

mưa nhẹ
Thứ 6 54% mây đen u ám mây đen u ám
27° 37°
Thứ 7 56% mưa nhẹ mưa nhẹ
28° 37°
Chủ nhật 66% mưa vừa mưa vừa
27° 33°