32°

Huyện Thanh Oai

Cảm giác như 39°

mưa vừa

mưa vừa
Chủ nhật 59% mưa vừa mưa vừa
26° 34°
Thứ 2 57% mưa nhẹ mưa nhẹ
26° 35°
Thứ 3 50% mưa nhẹ mưa nhẹ
27° 36°