31°

Đà Nẵng

Cảm giác như 38°

mưa vừa

mưa vừa
Thứ 7 69% mưa nhẹ mưa nhẹ
26° 30°
Chủ nhật 63% mưa vừa mưa vừa
26° 32°
Thứ 2 64% mưa nhẹ mưa nhẹ
26° 32°
Thứ 3 59% mưa nhẹ mưa nhẹ
27° 34°
Thứ 4 68% mây đen u ám mây đen u ám
28° 30°