29°

Đà Nẵng

Cảm giác như 32°

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng
Thứ 3 59% bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
23° 30°
Thứ 4 58% mây đen u ám mây đen u ám
25° 31°
Thứ 5 77% mưa nhẹ mưa nhẹ
24° 28°
Thứ 6 83% mưa nhẹ mưa nhẹ
23° 25°
Thứ 7 76% mưa nhẹ mưa nhẹ
22° 25°