29°

Đà Nẵng

Cảm giác như 34°

mưa vừa

mưa vừa
Chủ nhật 75% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 29°
Thứ 2 74% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 29°
Thứ 3 74% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 29°
Thứ 4 80% mưa nhẹ mưa nhẹ
26° 29°
Thứ 5 73% mưa nhẹ mưa nhẹ
25° 29°