Dự báo thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh

Dự báo thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh

38°

mây cụm

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
Thấp/Cao

38°/

38°

Độ ẩm
Độ ẩm

26 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.79 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:57/06:06

Nhiệt độ Thành Phố Tây Ninh

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
36° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
38° / 38°

Thời tiết Thành Phố Tây Ninh theo giờ

Dự báo thời tiết Thành Phố Tây Ninh những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.24 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 25/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.56 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 26/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 6.98 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 27/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.43 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.34 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.79 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.61 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.07 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.51 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.74 km/h

26° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.67 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.55 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 06/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 7.89 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 7.7 km/h

27° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh trong 12h tới

Lượng mưa Thành Phố Tây Ninh những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

367.17

NH3

3.64

NO

0.07

NO2

3.34

O3

67.23

PM10

12.11

PM2.5

9.03

SO2

1.67

Bình minh

05:48 am

Hoàng hôn

06:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Tây Ninh

Thời tiết những nơi khác