Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Chủ nhật 01/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.67 km/h

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Thứ 2 02/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

63%

Thứ 3 03/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.1 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.1 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 4 04/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.33 km/h

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

67%

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 km/h

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Liên Hội 7 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Liên Hội 7 ngày tới

Thời tiết Xã Liên Hội

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 32°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Liên Hội
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Liên Hội
Thấp/Cao

29°

/

29°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Liên Hội
Độ ẩm

70%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.96 km/h

Bình minh

05:44 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Liên Hội