Ngày
Đêm
Thứ 6 19/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.9 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

84%

Thứ 7 20/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.21 km/h

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
4.21 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

70%

Chủ nhật 21/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.89 km/h

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.89 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Thứ 2 22/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

63%

Thứ 3 23/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.8 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

66%

Thứ 4 24/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.73 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

994 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

76%

Thứ 5 25/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.14 km/h

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
4.14 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

71%

Thứ 6 26/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Thứ 7 27/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.02 km/h

24° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
3.02 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

48%

Chủ nhật 28/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
3 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

53%

Thứ 2 29/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.6 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.6 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

68%

Thứ 3 30/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.83 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 4 31/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.51 km/h

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.51 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

65%

Thứ 5 01/08
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.12 km/h

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.12 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

92%

Thứ 6 02/08
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.47 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.47 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

95%

Thứ 7 03/08
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.83 km/h

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Liên Hội 30 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Liên Hội 30 ngày tới

Thời tiết Xã Liên Hội

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Liên Hội
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/06:38

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Liên Hội
Thấp/Cao

27°

/

27°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Liên Hội
Độ ẩm

85%

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

9.391 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.39 km/h

Bình minh

05:20 am

Hoàng hôn

06:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Liên Hội