Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Tân Tác Thứ 5 - 25/07

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

33°

/

27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°

/

31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.98 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/

34°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.37 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/06:37

Lượng mưa Xã Tân Tác Thứ 5 - 25/07/2024

Nhiệt độ Xã Tân Tác Thứ 5 - 25/07/2024

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Tân Tác Thứ 6 - 26/07

38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 45°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

38°

/

28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°

/

31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.31 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/

39°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

46 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.98 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/06:36

Lượng mưa Xã Tân Tác Thứ 6 - 26/07/2024

Nhiệt độ Xã Tân Tác Thứ 6 - 26/07/2024

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Tân Tác Thứ 7 - 27/07

36°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 43°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

36°

/

26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°

/

27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

17.45 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/

36°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

54 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.01 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/06:36

Lượng mưa Xã Tân Tác Thứ 7 - 27/07/2024

Nhiệt độ Xã Tân Tác Thứ 7 - 27/07/2024

Chủ nhật - 28/07

Thời tiết Xã Tân Tác Chủ nhật - 28/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°

/

26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°

/

26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.87 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/

29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.36 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/06:35

Lượng mưa Xã Tân Tác Chủ nhật - 28/07/2024

Nhiệt độ Xã Tân Tác Chủ nhật - 28/07/2024

Thứ 2 - 29/07

Thời tiết Xã Tân Tác Thứ 2 - 29/07

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°

/

25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°

/

25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

26.04 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/

26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

98 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.26 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/06:35

Lượng mưa Xã Tân Tác Thứ 2 - 29/07/2024

Nhiệt độ Xã Tân Tác Thứ 2 - 29/07/2024

Thời tiết Xã Tân Tác

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 40°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Tân Tác
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/06:37

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Tân Tác
Thấp/Cao

33°

/

33°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Tân Tác
Độ ẩm

67%

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

2.22 km/h

Bình minh

05:23 am

Hoàng hôn

06:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Tác