Thứ 7 - 30/09

Thời tiết Xã Tân Tác Thứ 7 - 30/09

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°

/

25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°

/

29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.73 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/

33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.68 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Lượng mưa Xã Tân Tác Thứ 7 - 30/09/2023

Nhiệt độ Xã Tân Tác Thứ 7 - 30/09/2023

Chủ nhật - 01/10

Thời tiết Xã Tân Tác Chủ nhật - 01/10

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°

/

25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°

/

30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.14 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/

33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

56 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.4 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:42

Lượng mưa Xã Tân Tác Chủ nhật - 01/10/2023

Nhiệt độ Xã Tân Tác Chủ nhật - 01/10/2023

Thứ 2 - 02/10

Thời tiết Xã Tân Tác Thứ 2 - 02/10

32°

mây thưa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°

/

24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°

/

29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/

33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

60 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.39 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:41

Lượng mưa Xã Tân Tác Thứ 2 - 02/10/2023

Nhiệt độ Xã Tân Tác Thứ 2 - 02/10/2023

Thứ 3 - 03/10

Thời tiết Xã Tân Tác Thứ 3 - 03/10

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°

/

26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°

/

32°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/

33°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

61 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.48 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:40

Lượng mưa Xã Tân Tác Thứ 3 - 03/10/2023

Nhiệt độ Xã Tân Tác Thứ 3 - 03/10/2023

Thứ 4 - 04/10

Thời tiết Xã Tân Tác Thứ 4 - 04/10

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°

/

26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°

/

32°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/

34°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tân Tác
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.77 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:39

Lượng mưa Xã Tân Tác Thứ 4 - 04/10/2023

Nhiệt độ Xã Tân Tác Thứ 4 - 04/10/2023

Thời tiết Xã Tân Tác

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Tân Tác
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Tân Tác
Thấp/Cao

29°

/

29°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Tân Tác
Độ ẩm

76%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

0.93 km/h

Bình minh

05:44 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Tác