Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.68 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.68 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Chủ nhật 01/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

56%

Thứ 2 02/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.39 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.39 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Thứ 3 03/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.48 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.48 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 4 04/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.77 km/h

24° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.77 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

77%

Thứ 7 07/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.13 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.13 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

65%

Chủ nhật 08/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.02 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
4.02 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 2 09/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.31 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
4.31 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Thứ 3 10/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.52 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
3.52 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

45%

Thứ 4 11/10
mây cụm
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.29 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.29 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

47%

Thứ 5 12/10
mây rải rác
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.87 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.87 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

53%

Thứ 6 13/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.33 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.33 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

51%

Thứ 7 14/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.16 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.16 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Chủ nhật 15/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 km/h

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.05 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Tác 20 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Tân Tác 20 ngày tới

Thời tiết Xã Tân Tác

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Tân Tác
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Tân Tác
Thấp/Cao

29°

/

29°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Tân Tác
Độ ẩm

76%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

0.93 km/h

Bình minh

05:44 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Tác