Dự báo thời tiết Xã Tân Thành - Huyện Cao Lộc

Dự báo thời tiết Xã Tân Thành - Huyện Cao Lộc

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết Xã Tân Thành - Huyện Cao Lộc
Thấp/Cao

37°/

37°

Độ ẩm
Độ ẩm

34 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.36 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:09/06:31

Nhiệt độ Xã Tân Thành

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Tân Thành - Huyện Cao Lộc
36° / 40°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Tân Thành - Huyện Cao Lộc
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
37° / 39°

Thời tiết Xã Tân Thành theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Tân Thành những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 31/05
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.58 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:31

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 01/06
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.7 km/h

25° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:31

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 02/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.9 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:32

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 03/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:32

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 04/06
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.72 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:32

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 05/06
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.98 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 06/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.31 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 07/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 08/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.04 km/h

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 09/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.42 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 10/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.23 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 11/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.54 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 12/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.64 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 13/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.93 km/h

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:08/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 14/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.71 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Thành trong 12h tới

Lượng mưa Xã Tân Thành những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Thành những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

307.08

NH3

0

NO

0.07

NO2

1.5

O3

133.04

PM10

42.64

PM2.5

38.63

SO2

6.8

Bình minh

05:09 am

Hoàng hôn

06:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Thành

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn