Thứ 7 - 30/09

Thời tiết Xã Vĩnh Yên Thứ 7 - 30/09

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°

/

23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°

/

28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.24 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/

31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Yên
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.84 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:44

Lượng mưa Xã Vĩnh Yên Thứ 7 - 30/09/2023

Nhiệt độ Xã Vĩnh Yên Thứ 7 - 30/09/2023

Chủ nhật - 01/10

Thời tiết Xã Vĩnh Yên Chủ nhật - 01/10

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°

/

23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°

/

28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/

32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Yên
Độ ẩm

55 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.82 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:43

Lượng mưa Xã Vĩnh Yên Chủ nhật - 01/10/2023

Nhiệt độ Xã Vĩnh Yên Chủ nhật - 01/10/2023

Thứ 2 - 02/10

Thời tiết Xã Vĩnh Yên Thứ 2 - 02/10

30°

mây rải rác

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°

/

23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°

/

27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/

32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Yên
Độ ẩm

58 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.56 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:42

Lượng mưa Xã Vĩnh Yên Thứ 2 - 02/10/2023

Nhiệt độ Xã Vĩnh Yên Thứ 2 - 02/10/2023

Thứ 3 - 03/10

Thời tiết Xã Vĩnh Yên Thứ 3 - 03/10

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°

/

23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°

/

31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/

32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Yên
Độ ẩm

58 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.72 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:46/05:41

Lượng mưa Xã Vĩnh Yên Thứ 3 - 03/10/2023

Nhiệt độ Xã Vĩnh Yên Thứ 3 - 03/10/2023

Thứ 4 - 04/10

Thời tiết Xã Vĩnh Yên Thứ 4 - 04/10

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°

/

24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°

/

30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/

32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Yên
Độ ẩm

60 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.34 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:46/05:40

Lượng mưa Xã Vĩnh Yên Thứ 4 - 04/10/2023

Nhiệt độ Xã Vĩnh Yên Thứ 4 - 04/10/2023

Thời tiết Xã Vĩnh Yên

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Vĩnh Yên
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:44

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Vĩnh Yên
Thấp/Cao

28°

/

28°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Vĩnh Yên
Độ ẩm

73%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.38 km/h

Bình minh

05:45 am

Hoàng hôn

05:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vĩnh Yên