Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 km/h

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.84 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Chủ nhật 01/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.82 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

55%

Thứ 2 02/10
mây rải rác
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.56 km/h

21° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.56 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

58%

Thứ 3 03/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.72 km/h

21° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.72 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

58%

Thứ 4 04/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.34 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.07 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

63%

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 km/h

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

91%

Thứ 7 07/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.06 km/h

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

66%

Chủ nhật 08/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.94 km/h

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
3.94 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

58%

Thứ 2 09/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.91 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
3.91 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 3 10/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.24 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
3.24 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

44%

Thứ 4 11/10
mây cụm
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.1 km/h

17° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.1 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

47%

Thứ 5 12/10
mây rải rác
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.22 km/h

18° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.22 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

52%

Thứ 6 13/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.02 km/h

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.02 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

52%

Thứ 7 14/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.26 km/h

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.26 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Chủ nhật 15/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 km/h

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Yên 20 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Vĩnh Yên 20 ngày tới

Thời tiết Xã Vĩnh Yên

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Vĩnh Yên
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:44

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Vĩnh Yên
Thấp/Cao

28°

/

28°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Vĩnh Yên
Độ ẩm

73%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.38 km/h

Bình minh

05:45 am

Hoàng hôn

05:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vĩnh Yên