Ngày
Đêm
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.66 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
2.66 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

69%

Chủ nhật 14/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.16 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
2.16 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

65%

Thứ 2 15/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.69 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
1.69 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

70%

Thứ 3 16/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 4 17/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
3.7 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

89%

Thứ 5 18/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
4.04 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

78%

Thứ 6 19/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.47 km/h

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
2.47 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

87%

Thứ 7 20/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.52 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

83%

Chủ nhật 21/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.85 km/h

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
1.85 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

78%

Thứ 2 22/07
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.43 km/h

23° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
1.43 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

48%

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

24° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

50%

Thứ 4 24/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.65 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
1.65 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

66%

Thứ 5 25/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.98 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
0.98 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

74%

Thứ 6 26/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.78 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
2.78 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

76%

Thứ 7 27/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.22 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:41

Dự báo tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Yên 15 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Vĩnh Yên 15 ngày tới

Thời tiết Xã Vĩnh Yên

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Vĩnh Yên
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/06:41

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Vĩnh Yên
Thấp/Cao

24°

/

24°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Vĩnh Yên
Độ ẩm

98%

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

0.85 km/h

Bình minh

05:19 am

Hoàng hôn

06:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vĩnh Yên