Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

37°

mây rải rác

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước
Thấp/Cao

37°/

37°

Độ ẩm
Độ ẩm

25 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.54 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:54/06:03

Nhiệt độ Huyện Bù Gia Mập

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước
36° / 38°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
23° / 23°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
35° / 34°

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.4 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.88 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.57 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.02 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.86 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.06 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.42 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 3.78 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.57 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.27 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.1 km/h

24° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.89 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

320.44

NH3

1.81

NO

0.07

NO2

3.64

O3

61.51

PM10

14.3

PM2.5

11.37

SO2

3.73

Bình minh

05:45 am

Hoàng hôn

06:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập

Thời tiết những nơi khác